• 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • Arbetar du inom ett samhällsviktigt område

  Om du arbetar inom Sjukvården, äldrevården, polisen, brankåren
  skicka ett meddelande till
  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  Läs mer...  
 • Fakta om Covid-19 är viktigt

   Fakta är viktigt i dessa tider.

   2020-03-12 //Roger Sundin
   

  Det florerar missvisande information på sociala medier.
  Du hittar bra information på följande adresser.

    https://www.msb.se/
   https://www.socialstyrelsen.se/
   https://www.folkhalsomyndigheten.se/
    https://www.1177.se/ 

   

Information om covid-19
från Viby friskola.

tisdag 21 april 2020 //Roger Sundin

Läget

Vi forätter med de åtgärder som vi vidtagit. Vår elever har lite svårt med avståndet i matkön så vi har nu gjort tydligare markeringar på golvet. Vi har normal elevfrånvaro på skolan. Margarerta och Kurre måste tyvärr forsätta att vara hemma pågrund av gällande rekommendationer. Idag är det första dagen sedan sportlovet som vi har full styrka på plats, alla vuxna är friska.

Rådande beslut just nu, 2020-04-02

Vid minsta tecken på luftvägsinfektion (Samma sak som förkylning), även av mild karaktär, vill vi att ni låter era barn stanna hemma till dess att symtomfrihet har varat i minst 2 dagar. Vi rekommenderar även att ni begränsar de sociala kontakterna på fritiden för att där med bidra till att minska spridningens omfattning. Glöm inte att sjukanmäl era barn till oss ifall de blir hemma.

Åtgärder just nu 2020-04-02

1. Alla barn SKA tvätta sina händer innan de får sin lunchmat.

2. Alla mentorer ska i möjligast mån sprida ut eleverna i klassrummet för att undvika att de sitter för nära varandra.

3. Vi ändrar rutinerna kring matbespisningen så att en klass i taget ställer sig i kön till lunchen efter att de tvättat sina händer.

4. Vi kommer ytterligare öka kunskapen för situationen till våra elever genom att ge mer information och samtal om vikten av källkritik.

5. Vi har också fattat beslutet att vår bitr. rektor Kurre Svensson inte kommer att arbeta på skolan från och med torsdag 2 april. Kurre kommer att arbeta hemifrån så länge som restriktionerna kvarstår för personer 70+.


Förändringar gällande idrott och hälsa på Viby Friskola
Med anledning av Folkhälsomyndigheten senaste uppdatering av allmänna råd har skolan
beslutat att följande ska gälla under lektionerna i idrott och hälsa:
• Eleverna ska inte byta om till idrottslektionerna.
• Eleverna ska inte duscha efter idrottslektionerna.
• All idrottsundervisning kommer bedrivas utomhus efter påsklovet.
• Eftersom idrottsundervisningen kommer att bedrivas utomhus är det viktigt att
eleverna har kläder efter väder. Vi kommer att vara utomhus oavsett väder, det är
därför grundläggande att ditt barn har kläder som är anpassade efter rådande
väderlek, till exempel regnkläder vid regn.
• Vi försöker undvika idrottsaktiviteter som inkluderar närkontakt i största möjliga
utsträckning.
Dessa nya anpassningar gäller från fredag 3/4 till vårterminens slut.
Med hopp om välmående hos er alla.
Gustav och Martin
De nya rutinerna i matbespisningen fungerar bra, alla hinner äta och tiden för att få mat är hyfsat normal.

Vid uppvisande av symtom på luftvägsinfektion, även av mild karaktär, kommer vi att skicka hem elever och vuxna på skolan.


Alla utflykter är fortfarande inställda och så kommer det att gälla
tills nytt beslut tas.

Vi förbereder oss på nya beslut från regeringen rörande grundskolan. Alla högre skolor har idag fått nya direktiv om hur de ska arbeta, dessa direktiv gäller ej grundskolan, vi arbetar på efter de direktiv vi idag har.

Om läget förändras

Vi är nu väl förberädda ifall skolan av regeringen tvingas stänga och överggå till fjärrundervisning.

Vad kan du göra

Vi ber såklart er alla omgående informera oss ifall ni misstänker att ni har eller har haft kontakter som kan leda till smittspridning.

Arbetar du inom vården, äldreomsorgen, polisen eller brandkåren vill vi att ni meddelar det till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vidare information

Vi kommer att komma ut med information via mail och sms samt lägga ut information på vår hemsida om läget förändras, men just nu gäller detta meddelande.

Kontakt

0175-721 31
Roger Sundin         0733-728 395, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Mattias Örtlund     0760-19 21 20, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
   
Viby friskola följer kommunens rekommendationer

Information om Covid-19

Kommunen följer genomgående de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att elever utan symptom anses friska och förväntas gå till skolan. För att minimera risken för smittspridning ska dock försiktighetsprincipen anammas vid bedömning av eventuella symptom. Om man själv väljer att hålla sitt barn hemma med anledning av Coronaviruset kommer Norrtälje kommun i dagsläget inte att registrera olovlig frånvaro för de som går i de kommunala skolorna.

Om du eller någon du träffat rest i område där Covid-19 sprids

Har du fått feber, hosta eller andningssvårigheter efter att ha rest eller umgåtts med någon som har rest till och från områden där coronaviruset Covid-19 sprids, stanna för säkerhets skull hemma och kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för att få information om vad du ska göra.

Coronadrabbade områden bedöms i nuläget vara: Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea, Norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, inklusive dessa regioners skidorter). För aktuell information ring 1177.

Symptom

 • Känns det svårt att andas, tillhör du en riskgrupp, kontakta 1177 för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Vid livshotande tillstånd ring 112.
 • Om du misstänker att du har blivit smittad: Ring 1177 Vårdguiden för vägledning.
 • Om du känner oro eller behöver råd och information: Gå in på 1177.se eller ring 1177 Vårdguiden.
 • Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.

Förebyggande åtgärder

Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga och ofta tvätta händerna med tvål. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Är du sjuk stanna hemma.


 

Ledighet på grund av oro för Covid-19
Beslut från Norrtälje kommun
Onsdag 1 april (Ej skämt)//Roger Sundin

"Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av Covid-19 ska ansöka om ledighet. Beslut om ledighet är en rektorsuppgift (Skollagen 7 kap. 18§). Annan befattning (t.ex. mentor) kan bevilja högst tre dagars ledighet, därefter ska rektor besluta om all ledighet som beror på oro för Covid-19.
En beviljad ledighet för oro vid Covid-19 kan aldrig överstiga 10 dagar, därefter får vårdnadshavaren ansöka på nytt om det är aktuellt."Vi förbereder för Fjärrundervisning
Länk: Fjärrundervisning info.

Skolverket har fattat nya beslut gällande
nationella prov för grundskolan.
Länk till skolverket


Förtydligan
Luftvägsinfektion är ett annat ord för förkylning. Vilket betyder, trötthet, snuva, halsont, feber och ibland även rinnande ögon och lockkänsla i öronen. Vid minsta teckent på detta räknas det som mild symtom.

 

Fakta är viktigt i dessa tider.
2020-03-12 //Roger Sundin
Det florerar missvisande information på sociala medier. Du hittar bra information på följande adresser.

 https://www.msb.se/

https://www.socialstyrelsen.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

 https://www.1177.se/ Kommande aktiviteter

våren 2020


Skolstart 2020:      9 Januari
Ev:vinterbad:         12/2 Livräddning på is
Sportlov:                V 9
Operan 8:an:          4 mars
Teater 4-9              13 mars
Studiedag:             18 Mars
Aktivitetsdag:        9 april
Påsklov:                 14-17 april
Prao 8:an               V 18/19
Lov:                        1 maj
Lovdag                   21-22 maj
Elevensval:            8-9 juni
Skolavslutning:     11 Juni 

  

 quotesVi bryr oss om våra elever | Vi vägleder våra elever
Vi motiverar våra elever

 

  • bottom logga
  • Viby friskola

   Lillskogsvägen 2
   762 31 Rimbo
  • Telefon

   0175-721 31
  • Fax

   0175-711 25
  • Fritids

   0175-721 31
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.