Börja som 6-åring

För en 6-åring är det en stor händelse att börja i skolan. Tanken med förettan, F1, är att ge eleven en mjukstart in i grundskolan. Vi erbjuder en verksamhet ledd av en erfaren förskolelärare och en barnskötare.

Ett viktigt område utöver läsning och skrivning är elevens sociala utveckling. Genom att varje dag blanda lek och traditionell undervisning ser vi att våra elever utvecklas positivt.

Under året utvecklas gruppen, och verksamhetens arbetsrutiner förändras i takt med denna utveckling. Vi arbetar med matematik, svenska och engelska. Vårt mål är att utveckla varje elev utifrån de kunskaper barnet har med sig, såsom språk och en massa olika erfarenheter.

Under F1:an får barnen arbeta tillsammans med elever från årskurs 1-3. På så sätt lär de känna mentorer och elever, vilket gör övergången till grundskolan trygg och harmonisk.

Förskolelärare: Carina Wallberg
Barnskötare: Nanette Lindberg