foralder1foralder2foralder3

Förälder
En av våra grundtankar är att skapa en öppen skola som i alla lägen möter elever och föräldrar utan förutfattade meningar.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna, så vi har satt upp några för oss viktiga riktlinjer i relationen mellan skola och hem:

 • Föräldrar ska alltid ha tillträde till skolans lektioner, ingen ska behöva fråga om lov när man önskar besöka lektioner eller se skolans och elevernas arbete.
 • Samtal ska vara uppriktiga och ge relevant information om elevens utvecklingsläge.
 • Skolan ska tidigt söka samarbete med föräldrarna om så behövs för att hjälpa en elev i skolarbetet eller i sociala relationer.
 • Ledning och mentorer ska vara lätta att kontakta och vara synliga i alla sammanhang för föräldrar och elever.

Kontakta oss!

 • bottom logga
 • Viby friskola

  Lillskogsvägen 2
  762 31 Rimbo
 • Telefon

  0175-725 98
 • Fax

  0175-711 25
 • Fritids

  0175-721 31