Elevhälsa

Skolhälsovården ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, och omfattas av stark sekretess.

Viby har en skolsköterska på plats onsdagar. Då hålls både öppen mottagning och bokade möten med elever. Eleverna kan kontakta skolsköterskan för stödsamtal och även föräldrar är välkomna med frågor och funderingar kring barnens hälsa.

Obligatoriska hälsosamtal hålls med samtliga elever i åk F1, 2, 4 och 8. Då kontrolleras längd, vikt, syn och hörsel och elevens allmäntillstånd, trivsel i skolan, kost, sömn etc diskuteras. I fjärde klass undersöker skolsköterskan också att elevens rygg växer som den ska.

I åk 2 vaccineras eleverna mot mässling, påssjuka och röda hund. Flickor i åk 5 får HPV-vaccinet Gardasil. Vid vaccinationerna kommer en skolläkare hit.

Skolsköterskan utfärdar remisser till ögonmottagning, optiker, BUP och logoped när så behövs.

Vår skolkurator arbetar heltid. Uppdraget är att arbeta förebyggande och stödjade.

Skolsköterska: Sandra Eriksson
Skolkurator: Eva Ekholm
Skolpsykolog: Ingrid Gråberg