friluft1friluft2friluft3

Friluftsliv

Elevernas utomhusdagar är många under deras tid på Viby. När eleverna går i F1-3:an har de utedagar varje fredag under alla årstider. Då lär de sig bland annat om naturen, allemansrätten, hur man ska klä sig vid olika väder samt om olika utomhusaktiviteter.
 
7:orna har varje år en friluftsdag i samarbete med Svenska kyrkan i Rånäs.
 
För eleverna i årskurs 7-9 ordnas varje vår ett läger under namnet Survival camp.

 • bottom logga
 • Viby friskola

  Lillskogsvägen 2
  762 31 Rimbo
 • Telefon

  0175-725 98
 • Fax

  0175-711 25
 • Fritids

  0175-721 31