bild1bild2bild3

Bild

Bildundervisningen ska enligt kursplanen ”bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa. Den ska också uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.” (Lgr 11 sid 20[1])
 
En viktig aspekt av bildlektionerna är därför att ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att arbeta på egen hand med att söka lösningar på problem som uppstått. De uppmuntras att ta egna initiativ för att utforma sina slutprodukter på ett konstnärligt sätt.
 
Genom årskurserna F1-9 arbetar vi med ett antal olika tekniker, material och redskap. De praktiska momenten vävs samman med konsthistoria och teoretiska begrepp. På så sätt skapas en helhetsbild av bildområdet genom sammankopplingar mellan teknik/material och konstnärer/stilar.
 
Att avsluta skapandeprocessen med en utställning är viktigt. Skolan är en ständig utställningshall, verk skapade av elever hänger överallt. Under grundskoleåren har eleverna möjlighet att ställa ut sina konstverk vid ett flertal årliga tillfällen. Detta sker både i skolan och utanför, till exempel på Norrtälje konsthall eller andra platser i närområdet. Genom utställningarna får elevernas arbetsprocess ytterligare en dimension. De får presentera processen bakom en idé som utvecklats till ett konstverk. Detta skapar en viktig plattform för elevernas reflektioner samt omvärldens tolkningar och kritik.
 
Under sina tio år på Viby friskola får eleverna besöka ett antal verksamheter förknippade med bildområdet, såsom olika kyrkor, Norrtälje konsthall och Moderna muséet i Stockholm.
 
I samband med läsårets temaveckor skapas ytterligare tillfällen för studiebesök, möten med kulturaktörer och aktiviteter inom olika kulturella professioner och verksamheter. Under dessa veckor läggs fokus på ett specifikt arbetsområde som utforskas utifrån olika perspektiv, till exempel det estetiska och det kulturella, där utvecklingen av förmågan att skapa integreras på olika sätt.
 
 
[1]Svensk läroplan.

  • bottom logga
  • Viby friskola

   Lillskogsvägen 2
   762 31 Rimbo
  • Telefon

   0175-721 31
  • Fax

   0175-711 25
  • Fritids

   0175-721 31
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.