pedagogik1pedagogik2pedagogik3

Pedagogik

Viby friskola har en pedagogisk strategi och pedagogiska förebilder, dock ingen uttalad pedagogisk profil som till exempel Montessori och Freinet.
En stark drivandepedagogisk kraft är relationen mellan elever och vuxna på skolan. Genom starka relationer har vi lättare att nå varandra, samtalet som är så viktigt för elevens utveckla underlättas.


Alla elever har rätt att känna sig trygga och förvissade om att de vuxna som finns i skolan alltid står på deras sida.

Vi ser varje elev, från de yngsta till de äldsta, som enskilda individer. De har alla en möjlighet att utvecklas efter sin unika förmåga och vi ska hjälpa dem med det. En del lär sig fort och får nya utmaningar. Andra har långsammare inlärning och behöver stöd i det.

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.

Vi har funnit att en god språklig kompetens avsevärt förbättrar varje enskild elevs förutsättningar att lyckas med sina studier. Svenska, engelska och matematik ser vi som ämnen där man behöver mycket färdighetsträning. Som en följd av detta lägger vi fokus på att göra våra elever kommunikativa i svenska och engelska. Det ska inte finnas några språkliga hinder för dem att delta i en debatt eller skriva en argumenterande text. Eleverna lär sig också förmågan att kommunicera på det matematiska språket.

För de yngsta arbetar vi mycket med konkret material, för att sedan med elevernas stigande ålder bli alltmer abstrakta. I de lägre klasserna grupperar vi eleverna efter ålder medan vi för de äldre anser att det är gynnsamt med grupper baserade på kunskapsnivå.

I No- och So-ämnen är faktainhämtning en viktig del. Till vår hjälp har vi ett väl fungerande IT-nät. Vi använder oss också av film, UR och övrig media som står till buds.

Spara
  • bottom logga
  • Viby friskola

   Lillskogsvägen 2
   762 31 Rimbo
  • Telefon

   0175-721 31
  • Fax

   0175-711 25
  • Fritids

   0175-721 31
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.