plus3plus1plus2

Plusundervisning
Om en mentor befarar att en elev inte kommer att nå upp till läroplanens kunskapskrav, hålls ett samtal med eleven och föräldrarna. Där upprättas ett åtgärdsprogram och plusundervisning kan ordnas. Detta innebär att eleven får extra undervisning efter skoltid i det ämne som behöver särskilt fokus. Plusundervisningen ges enskild eller i mindre grupper, om flera elever behöver hjälp med samma sak.

 • bottom logga
 • Viby friskola

  Lillskogsvägen 2
  762 31 Rimbo
 • Telefon

  0175-725 98
 • Fax

  0175-711 25
 • Fritids

  0175-721 31