Kontakt

Mattias Örtlund

Rektor / Lärare 4-9

Annica Westerholm

Lunchansvarig

Kurt "Kurre" Svensson

Bitr. Rektor/Specialpedagog 4-7

Eva Ekholm

Skolkurator

Omar Saleh Abdo

Lokalvård

Lisa Embro Klemesrud

Lärare 4-9/Franska/Engelska/Kulturombud

Nanette Lindberg

F1-3/Ansvarig fritids

Mikaela Lindkvist

4-9/Bibliotekarie/Hem och konsumentkunskap

Tico Danielsson

Elevassistent/fritids

Johan Fastén

Fritids/elevassistent

Therese Viberg Larsson

4-9 Mentor

Sandra Mützell

4-6 Lärare

Lucas Berzén

F1-9 Musiklärare/Spanska, utbildad arkeolog

Klara Lindahl

F1-3 Lågstadielärare

Martin Lindberg

Fritidsledare/Assistent

Johnny Forsberg

6-9 Högstadielärare

Peter Mattson

Slöjdlärare

Sandra Eriksson

Skolsköterska

Eva Eriksson

Personlig assistent

Caroline Blomgren

Elevassisten/Fritids

Jessica Flipsson

Lärare 1-3