Elevhälsa

Skolhälsovården ska förebygga fysisk och psykisk ohälsa, och omfattas av stark sekretess.

Viby har en skolsköterska på plats fyra onsdagar varje månad. Då hålls både öppen mottagning och bokade möten med elever. Eleverna kan kontakta skolsköterskan för stödsamtal och även föräldrar är välkomna med frågor och funderingar kring barnens hälsa.

Obligatoriska hälsosamtal hålls med samtliga elever i åk F1, 2, 4 och 8. Då kontrolleras längd, vikt, syn och hörsel och elevens allmäntillstånd, trivsel i skolan, kost, sömn etc diskuteras. I fjärde klass undersöker skolsköterskan också att elevens rygg växer som den ska.

I åk 2 vaccineras eleverna mot mässling, påssjuka och röda hund. Flickor i åk 5 får HPV-vaccinet Gardasil. Vid vaccinationerna kommer en skolläkare hit.

Skolsköterskan utfärdar remisser till ögonmottagning, optiker, BUP och logoped när så behövs.

Skolsköterska: Ingegerd Lindström
Skolläkare: Inger Strinning
Skolkurator: Erika Edström
Skolpsykolog: Ingrid Gråberg

 • bottom logga
 • Viby friskola

  Lillskogsvägen 2
  762 31 Rimbo
 • Telefon

  0175-725 98
 • Fax

  0175-711 25
 • Fritids

  0175-721 31