Information till skola och förskola om den nya sjukdomen covid-19

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Folkhälsomyndigheten följer händelse-utvecklingen kontinuerligt
och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige (se Folkhälsomyndighetens webbplats).
Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning
att friska elever som återkommer från en resa ska stanna hemma från skolan.

Samma sak gäller för personal, och oavsett i vilka områden de har rest. Elever och personal som har
rest i områden där coronaviruset sprids behöver alltså inte stanna hemma, men bör vara uppmärksamma
på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid uppvisande av sådana symtom ska eleven
eller personalen vara hemma och 1177 Vårdguiden kontaktas via telefon.

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan.
Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning)
bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala skolor och styrelsen för fristående skolor,
som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för skolorna. De fattar beslut i frågor kopplade till
arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret och Folkhälsomyndighetens bedömning kan därför tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid oro och frågor kan skolan hänvisa elever och vårdnadshavare till elevhälsans medicinska insats, alltså
Skolhälsovården. Den har ansvar för smittskydd och hygien i skolan och följer råden från smittskydds-läkarorganisationen.
Det finns också information på Folkhälsomyndighetens webbplats.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon
samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten,
före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till
handtvätt inte finns. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindras smitta
från att spridas och från att förorena händer.

Frågor och svar om covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Där finns också ett informationsblad
som kan delas ut till resenärer som varit i områden där smittspridning sker.


2020-03-01
 
   
  • bottom logga
  • Viby friskola

   Lillskogsvägen 2
   762 31 Rimbo
  • Telefon

   0175-721 31
  • Fax

   0175-711 25
  • Fritids

   0175-721 31
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.