Värdegrund
vardegrund1vardegrund2vardegrund3


Vi bryr oss om våra elever.
Relationen mellan de vuxna och eleverna är en viktig framgångsfaktor för en skola. Förtroende byggs när vi ställer upp för varandra.

Unga människor går i grundskolan under en period av livet som präglas av stora förändringar. Sociala relationer byggs, intressen föds. Skolan kan göra stor skillnad om vi är lyhörda och tar elevens tankar och funderingar på allvar.

Skolan ska vara en trygg plats där vi vuxna finns till för barnen på alla plan. Därför har vi till exempel inget stängt lärarrum, vi finns alltid tillgängliga och ska vara så under dagen. Vi äter tillsammans, vi delar upp oss så att det alltid finns vuxna i matsalen och alla de platser där eleverna uppehåller sig under rasterna. Vi för också regelbundna samtal med våra elever, om deras arbetsresultat och sociala situation på skolan.

Vi vägleder våra elever.
I enskilda samtal ger vi eleverna respons på deras arbete. Samtal sker löpande och berör det som är viktigt för stunden. Det kan röra sig om resultatuppföljning, råd om hur studierna kan utvecklas men också andra frågor som eleven önskar ta upp. Samtalen är en viktig del av samarbetet mellan elev och lärare. Vid utvecklingssamtalen upprättas en IUP (individuell utvecklingsplan) tillsammans med elev och föräldrar.

Vi utvecklar våra elevers starka sidor.
Alla är bra på något. Vissa har lätt för matematik, andra för musik, några tycker om att skriva. Genom att lyfta fram varje elevs personliga styrkor blir alla vinnare. Framgång föder framgång även i skolan.

Vi lyssnar på eleven.
Vi ger utrymme för eleven att tala till punkt och utveckla sina tankar i sin egen takt. Det ger möjlighet för eleven att bättre visa sina kunskaper. Samtalet är viktigt för elevens språkliga utveckling, så vi måste ta oss tid att lyssna klart på vad våra elever har att säga.

Vi följer skolverkets läroplan.
Vårt uppdrag är att arbeta efter skolverkets läroplan. Vi delar dess värderingar och tycker att den är bra.

Vi lämnar omdömen i alla ämnen från och med årskurs 1. Betyg sätts från årskurs 6. Vi har inte satt egna kunskapskrav utan följer de krav som är satta av skolverket för årskurs 3, 6 och 9. I syfte att skapa förutsättningar för rättvisa betyg, ska eleven uppfylla kunskapskraven för varje betygssteg. Kraven prickas av i ett dokumen som följer eleven till dess att grundskolan är slutförd. Visad kunskap bedöms och vi ger våra elever olika möjligheter att visa vilka resultat de nått.

De nationella proven är en viktig del för vårt betygsättande. Proven är utformade av skolverket med ett väl anpassat rättningsunderlag, vilket underlättar en rättvis bedömning.

  • bottom logga
  • Viby friskola

   Lillskogsvägen 2
   762 31 Rimbo
  • Telefon

   0175-721 31
  • Fax

   0175-711 25
  • Fritids

   0175-721 31
  • Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.