Välkommen till Viby friskola!

Nyheter

Ledighet på grund av oro för Covid-19

8 maj 2020

Beslut från Norrtälje kommun

Viby friskola följer kommunens rekommendationer

8 maj 2020

Information om Covid-19

Om läget förändras

8 maj 2020

Vi är nu väl förberädda ifall skolan av regeringen tvingas stänga och överggå till fjärrundervisning.

Förändringar gällande idrott och hälsa på Viby Friskola

8 maj 2020

Med anledning av Folkhälsomyndigheten senaste uppdatering av allmänna råd har skolan beslutat att följande ska gälla under lektionerna i idrott och hälsa

Åtgärder just nu

8 maj 2020

1. Alla barn SKA tvätta sina händer innan de får sin lunchmat.

Rådande beslut just nu

8 maj 2020

Vid minsta tecken på luftvägsinfektion (Samma sak som förkylning), även av mild karaktär, vill vi att ni låter era barn stanna hemma till dess att symtomfrihet har varat i minst 2 dagar.