Välkommen till Viby friskola!

Nyheter

Viby friskola Lucia i digitalt utförande

14 december 2020

Länk till Lucia 2020

Högstadiet arbetar hemma från också med 14 december.

11 december 2020

Enligt de nya rekommendationerna från FHM rörande Sveriges högstadier kommer Viby friskolas högstadie, 7-9, arbeta hemma. Mer information kommer på måndag.

Årskurs åttas bidrag till tävlinge "Rädda Östersjön" vann!

9 december 2020

Genom ett gediget arbete i klassen lämnade årskurs åtta in sitt bidrag till tävlingen "Rädda Östersjön". Tävlingen arrangerades av "Tillsammans för ett hållbarare Roslagen" Ett viktigt uppdrag för ett allt sjukare innanhav. Se Åttas …

Om covid-19 är konstaterat i en familj

4 december 2020

Om en familjemedlem blir smittad av Covid-19 så skall även symtomfria barn stanna hemma.

Ledighet på grund av oro för Covid-19

8 maj 2020

Beslut från Norrtälje kommun

Viby friskola följer kommunens rekommendationer

8 maj 2020

Information om Covid-19

Förändringar gällande idrott och hälsa på Viby Friskola

8 maj 2020

Med anledning av Folkhälsomyndigheten senaste uppdatering av allmänna råd har skolan beslutat att följande ska gälla under lektionerna i idrott och hälsa

Åtgärder just nu

8 maj 2020

1. Alla barn SKA tvätta sina händer innan de får sin lunchmat.

Vad gäller vid luftvägssymtom (Vanlig förkylning)

8 maj 2020

Vid minsta tecken på luftvägsinfektion (Samma sak som förkylning), även av mild karaktär, vill vi att ni låter era barn stanna hemma till dess att symtomfrihet har varat i minst 2 dagar.