Aktiviteter

På Viby friskola händer alltid något kul!

I nyhetsarkivet kan du läsa mer om vad vi gjort tidigare.

Återkommande evenemang är till exempel Lejdet, Hundradagarsfesten och Survival camp.