Bibliotek

Eleverna på Viby friskola har tillgång till ett skolbibliotek som omfattar både skön- och facklitteratur. Inköp sker kontinuerligt, både efter elevernas önskemål och utifrån behov i undervisningen.

Ett antal tidskriftsprenumerationer finns också, allt från Populär historia till snowboardmagasin.

Informationssökning görs från skolans iPads. Alla elever har dessutom egna konton till den digitala versionen av Nationalencyklopedin.

Biblioteksansvarig: Mikaela Lindkvist