Byt till Viby

Skälen till skolbyte är många och varje elev har sin unika historia.Vi vill göra det lätt att komma till en ny skola och slussar in eleven i det sociala sammanhanget genom enkla aktiviteter.

Vi praktiserar provvecka, vilket ger möjlighet att se hur man trivs på skolan. Föräldrar till lågstadieelever rekommenderas att delta om det är möjligt.

Som ny elev får man en elevkontakt i klassen som tillsammans med mentorn stöttar och hjälper till i början.

Om du vill ansöka till oss, skicka ett mail till

Fyll i er adress och kontaktuppgifter samt barnets födelsedatum.