Elev

På Viby friskola står eleverna i centrum.

Vi ser till varje individ, tar fram elevernas styrkor och hjälper dem att nå målen för grundskolan.
Men vi vill också se eleverna må bra och ha roligt.