Elevrådet

På Viby finns ett elevråd med en representant från varje klass i åk 3-9. Eleverna anmäler sitt intresse till sin lärare och utses genom lottdragning. Varje representant sitter med i elevrådet i två år.

Varannan vecka har elevrådet möte tillsammans med en lärare. Elevrådsrepresentanterna har med sig frågor och önskemål som tagits upp i de olika klassråden. Det kan gälla trivsel, skolgård, reparationer, önskemål om inköp, skolmat, anordning av discon och liknande evenemang.

Efter varje möte går representanterna tillbaka till sin respektive klass och redovisar vad man pratat om på elevrådet. (3:ans representant får redovisa för hela F1-3:an!)

Elevrådets medlemmar hjälper också till vid till exempel discon, eller om nya bollspelsrutor ska målas på skolgården.

Elevrådet har en egen budget att förfoga över. Pengarna tjänas in genom exempelvis försäljning vid den årliga mimfestivalen på skolan. Elevrådet bestämmer sedan vad man sedan ska investera i, som exempelvis fester och roliga grejer till skolgården.

Elevrådsrepresentanterna får alltså övning i att skriva protokoll, muntlig redovisning och att lära sig hantera pengar. Som tack för hjälpen får medlemmarna i elevrådet dessutom åka på en utflykt varje år. Då blir det till exempel middag på restaurang och bowling.

Elevrådsansvarig 23-24 Eva Ekholm skolkurator och Roger Sundin VD