Förälder

En av våra grundtankar är att skapa en öppen skola som i alla lägen möter elever och föräldrar utan förutfattade meningar.

Vi vill att alla ska känna sig välkomna, så vi har satt upp några för oss viktiga riktlinjer i relationen mellan skola och hem:
Föräldrar ska alltid ha tillträde till skolans lektioner, ingen ska behöva fråga om lov när man önskar besöka lektioner eller se skolans och elevernas arbete.

  • Samtal ska vara uppriktiga och ge relevant information om elevens utvecklingsläge.
  • Skolan ska tidigt söka samarbete med föräldrarna om så behövs för att hjälpa en elev i skolarbetet eller i sociala relationer.
  • Ledning och mentorer ska vara lätta att kontakta och vara synliga i alla sammanhang för föräldrar och elever.