Grundskolan

På Viby friskola strävar vi efter att eleverna ska känna igen sig under hela sin tid i grundskolan. Dagarna är därför utformade på ett liknande sätt från F1:an till 9:an.

Alla elever börjar dagen med en halvtimme läsning och en halvtimme skrivande. Terminerna är uppdelade i olika ämnesblock och temaveckor.

Från F1:an till 3:an avslutar vi skoldagen med en högläsnings- och fruktstund, medan de äldre eleverna har en lite längre skoldag.

Under alla år på Viby har eleverna utvecklingssamtal en gång per termin, ihop med mentor och föräldrar. Då går man igenom elevens skolarbete och allmänna skolsituation. Mentorerna visar elevens utvecklingsschema i svenska, matematik och engelska.