Kontakt

Mattias Örtlund

Rektor / Lärare 4-9

Ingela Blohm

Matansvarig och Lokalvård

Kurt "Kurre" Svensson

Bitr. Rektor/Specialpedagog 4-7

Eva Ekholm

Skolkurator

Omar Saleh Abdo

Lokalvård

Lucas Röttorp

Fritids/Elevassistent

Lisa Embro Klemesrud

4-9/Kulturombud

Margareta Fastén

Skolvärdinna

Nanette Lindberg

F1-3/Ansvarig fritids

Mikaela Lindkvist

4-9/Bibliotekarie

Tico Danielsson

Elevassistent/fritids

Johan Fasén

Fritids/elevassistent

Therese Viberg Larsson

4-9

Sandra Munzell

4-6 Lärare

Therese Storm

6-9 /ID, Sv, So

Lucas Berzén

F1-9 Musiklärare/Spanska, utbildad arkeolog

Klara Lindahl

F1-3 Lågstadielärare

Martin Lindberg

Fritidsledare/Idrottslärare

Johnny Forsberg

6-9 Högstadielärare

Peter Mattson

Slöjdlärare

Tina Justensen Flensburg

Lärare mellanstadiet

Andrius Mikko

Elevassistent

Gunneli Lundqvist

Skolsköterska

Eva Eriksson

Personlig assistent