Åtgärder just nu

1. Alla barn SKA tvätta sina händer innan de får sin lunchmat.

1. Alla barn SKA tvätta sina händer innan de får sin lunchmat.

2. Alla mentorer ska i möjligast mån sprida ut eleverna i klassrummet för att undvika att de sitter för nära varandra.

3. Vi ändrar rutinerna kring matbespisningen så att en klass i taget ställer sig i kön till lunchen efter att de tvättat sina händer.

4. Vi kommer ytterligare öka kunskapen för situationen till våra elever genom att ge mer information och samtal om vikten av källkritik.

5. Vi har också fattat beslutet att vår bitr. rektor Kurre Svensson inte kommer att arbeta på skolan från och med torsdag 2 april. Kurre kommer att arbeta hemifrån så länge som restriktionerna kvarstår för personer 70+.