VI forsätter med åtgärder för att minska smittspridning

Pandemin är inte över och vi fortsätter med alla
åtgärder som inte kraftigt går ut över undervisningen.
Alla elever och personal stannar hemma vid minsta
symtom på luftvägssjukdom eller feber. Vi gör vad vi kan för att hålla avstånd till varandra.
Skolan är en trång miljö men vi gör allt vi kan för att
planera verksamheten så att vi undviker onödig
trängsel.
Alla elever och personal uppmanas att tvätta
händerna ofta och noggrant.
Alla elever och personal ska testa sig om de haft
symtom i 24 timmar.
Om någon i den familj som man bor med testar
positivt för Covid-19 så ska alla i familjen stanna
hemma i 7 dygn från den dag då testet togs. Om man
är fullt vaccinerad kan man gå till skola och arbete om
man själv är symptomfri.
Lämning och hämtning
All

Pandemin är inte över och vi fortsätter med alla
åtgärder som inte kraftigt går ut över undervisningen.
Alla elever och personal stannar hemma vid minsta
symtom på luftvägssjukdom eller feber. Vi gör vad vi kan för att hålla avstånd till varandra.
Skolan är en trång miljö men vi gör allt vi kan för att
planera verksamheten så att vi undviker onödig
trängsel.
Alla elever och personal uppmanas att tvätta
händerna ofta och noggrant.
Alla elever och personal ska testa sig om de haft
symtom i 24 timmar.
Om någon i den familj som man bor med testar
positivt för Covid-19 så ska alla i familjen stanna
hemma i 7 dygn från den dag då testet togs. Om man
är fullt vaccinerad kan man gå till skola och arbete om
man själv är symptomfri.
Lämning och hämtning
All