Busskort

För att dina barn ska få busskort måste du ansöka om det varje år till kommunen. Ansökan gör på kommunens hemsida.

https://www.norrtalje.se/e-tjanster/skolskjuts-ansokan/