Förändringar gällande idrott och hälsa på Viby Friskola

Med anledning av Folkhälsomyndigheten senaste uppdatering av allmänna råd har skolan
beslutat att följande ska gälla under lektionerna i idrott och hälsa

Med anledning av Folkhälsomyndigheten senaste uppdatering av allmänna råd har skolan
beslutat att följande ska gälla under lektionerna i idrott och hälsa:

  • Eleverna ska inte byta om till idrottslektionerna.
  • Eleverna ska inte duscha efter idrottslektionerna.
  • All idrottsundervisning kommer bedrivas utomhus efter påsklovet.
  • Eftersom idrottsundervisningen kommer att bedrivas utomhus är det viktigt att eleverna har kläder efter väder. Vi kommer att vara utomhus oavsett väder, det är därför grundläggande att ditt barn har kläder som är anpassade efter rådande väderlek, till exempel regnkläder vid regn.
  • Vi försöker undvika idrottsaktiviteter som inkluderar närkontakt i största möjliga utsträckning..


De nya rutinerna i matbespisningen fungerar bra, alla hinner äta och tiden för att få mat är hyfsat normal.

Vid uppvisande av symtom på luftvägsinfektion, även av mild karaktär, kommer vi att skicka hem elever och vuxna på skolan.

Alla utflykter är fortfarande inställda och så kommer det att gälla
tills nytt beslut tas.

Vi förbereder oss på nya beslut från regeringen rörande grundskolan. Alla högre skolor har idag fått nya direktiv om hur de ska arbeta, dessa direktiv gäller ej grundskolan, vi arbetar på efter de direktiv vi idag har.