Viby friskola återgår till normal idrottsutövning.

Med bakgrund av det nya smittläget och de direktiv som skolverket utfärdat återgår nu idrotten till sin vanliga rutin.

Vi byter om och har idrott inomhus och duschar som vanligt.