Hämtning och lämning av elever

All lämning och hämtning av elever sker fortsatt
utanför skolan för att minska antalet människor som
är inne i huset. Använd ringklockan på dörren för att få
kontakt med personalen om de inte är ute på gården.