Ledighet på grund av oro för Covid-19

Beslut från Norrtälje kommun

Beslut från Norrtälje kommun

"Vårdnadshavare som känner oro och vill att deras barn ska vara hemma med anledning av Covid-19 ska ansöka om ledighet. Beslut om ledighet är en rektorsuppgift (Skollagen 7 kap. 18§). Annan befattning (t.ex. mentor) kan bevilja högst tre dagars ledighet, därefter ska rektor besluta om all ledighet som beror på oro för Covid-19.
En beviljad ledighet för oro vid Covid-19 kan aldrig överstiga 10 dagar, därefter får vårdnadshavaren ansöka på nytt om det är aktuellt."


Vi förbereder för Fjärrundervisning
Länk: Fjärrundervisning info.

Skolverket har fattat nya beslut gällande
nationella prov för grundskolan.
Länk till skolverket


Förtydligan


Luftvägsinfektion är ett annat ord för förkylning. Vilket betyder, trötthet, snuva, halsont, feber och ibland även rinnande ögon och lockkänsla i öronen. Vid minsta teckent på detta räknas det som mild symtom.


Fakta är viktigt i dessa tider.


2020-03-12 //Roger Sundin
Det florerar missvisande information på sociala medier. Du hittar bra information på följande adresser.

https://www.msb.se/

https://www.socialstyrelsen.se/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

https://www.1177.se/