Lejdet, årets lägerskola är flyttad pågrund av väntat dåligt väder.

Lägret på Lejdet flyttas!
På grund av att väderleksprognosen utlovar stora mängder regn under onsdag och torsdag
har vi beslutat att skjuta på årets läger på Lejdet. Under rådande pandemi är möjligheten till
utomhusvistelse en förutsättning för att vi ska kunna genomföra ett läger utan onödig
trängsel. Vi ber om ursäkt för att detta beslut tas med kort varsel och hoppas på att det finns
förståelse för att vi under rådande förutsättningar sätter säkerheten för elever och personal
i första rummet.
Detta innebär följande:
• Vi är på skolan onsdag, torsdag och fredag denna vecka.
• Lägret genomförs i stället 8 och 9 september om vädret ger bättre förutsättningar då.
• Fredag 10 september, alla elever lediga.
Mvh
Mattias, Roger och Kurre
!