Om covid-19 är konstaterat i en familj

Om en familjemedlem blir smittad av Covid-19 så skall även symtomfria barn stanna hemma.

Stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom, varav minst de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd. Symtomfria barn skall stanna hemma.