Vi har en plats ledig i årskurs 8. Ansök kan göras via mail, roger.sundin@vibyfriskola.se.