Vad gäller vid luftvägssymtom (Vanlig förkylning)

Vid minsta tecken på luftvägsinfektion (Samma sak som förkylning), även av mild karaktär, vill vi att ni låter era barn stanna hemma till dess att symtomfrihet har varat i minst 2 dagar.

Vid minsta tecken på luftvägsinfektion (Samma sak som förkylning), även av mild karaktär, vill vi att ni låter era barn stanna hemma till dess att symtomfrihet har varat i minst 2 dagar. Vi rekommenderar även att ni begränsar de sociala kontakterna på fritiden för att där med bidra till att minska spridningens omfattning. Glöm inte att sjukanmäl era barn till oss ifall de blir hemma.