Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och tvätta händerna ofta.

Det är fortsatt viktigt att vi hjälps åt med att följa de
fyra grundläggande råden:
1.Stanna hemma om du är
sjuk
2.Tvätta händerna ofta
3.Håll avstånd
4.Testa dig om du haft
symtom i 24 timmar