Viby friskola följer kommunens rekommendationer

Information om Covid-19

Information om Covid-19


Kommunen följer genomgående de rekommendationer som ges av Region Stockholm och Folkhälsomyndigheten, vilket innebär att elever utan symptom anses friska och förväntas gå till skolan. För att minimera risken för smittspridning ska dock försiktighetsprincipen anammas vid bedömning av eventuella symptom. Om man själv väljer att hålla sitt barn hemma med anledning av Coronaviruset kommer Norrtälje kommun i dagsläget inte att registrera olovlig frånvaro för de som går i de kommunala skolorna.

Om du eller någon du träffat rest i område där Covid-19 sprids


Har du fått feber, hosta eller andningssvårigheter efter att ha rest eller umgåtts med någon som har rest till och från områden där coronaviruset Covid-19 sprids, stanna för säkerhets skull hemma och kontakta Vårdguiden 1177 på telefon för att få information om vad du ska göra.

Coronadrabbade områden bedöms i nuläget vara: Kina, Hong Kong, Iran, Sydkorea, Norra Italien (regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna och Veneto, inklusive dessa regioners skidorter). För aktuell information ring 1177.

Symptom

  • Känns det svårt att andas, tillhör du en riskgrupp, kontakta 1177 för att få råd av erfarna sjuksköterskor om man behöver söka vård samt när och var man ska göra det. Vid livshotande tillstånd ring 112.
  • Om du misstänker att du har blivit smittad: Ring 1177 Vårdguiden för vägledning.
  • Om du känner oro eller behöver råd och information: Gå in på 1177.se eller ring 1177 Vårdguiden.
  • Det är viktigt att inte åka direkt till en mottagning om du har symptom.


Förebyggande åtgärder


Du kan själv för att minska risken att bli smittad/smitta andra genom att var noga och ofta tvätta händerna med tvål. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns. Är du sjuk stanna hemma.