Om oss

Videolänk till skolavslutningen 2021. Film ett visar själva avslutningen och film två klassernas sånger som vi spelat in under veckan som varit.

Skolavslutning Film ett

Film 2 sånger

I hjärtat av Roslagen, i den gamla järnvägsknuten Rimbo, verkar Viby friskola. Vi startade HT 1998 med målet att erbjuda våra elever en undervisning som utgår från elevens förutsättningar, och att skapa en plats för kreativa lärare med en professionell inställning till yrket och ett personligt engagemang för våra elever.

Vår ambition är att skapa en arbetsmiljö som är rolig, lugn och lärande för både elever, föräldrar och medarbetare. Trivs vi tillsammans utvecklas vi alla bättre.

Vi strävar efter att ha 17 elever i varje åldersgrupp och därmed max 170 elever i skolan.

Sedan starten har vår huvudsakliga inriktning varit att utveckla elevernas läs- och skrivförmåga. Det förbättrar varje elevs förutsättning att utvecklas inom alla grundskolans ämnen och ger en fördelaktig kunskap inför fortsatta studier.

Utöver de fasta skolämnena ser vi det kultur som en viktig del av elevernas utbildning. Under elevens 10 år hos oss kommer alla få möta teater, opera, film, dans, konst. Vi samarbetar med Unga Klara, Operan, R.U.T. Museer och utsällningar besöker vi ofta.

Alla skolans elever börjar sin dag med 30 minuter läsning och 30 minuter skrivning. Utvecklingen följs löpande upp med hjälp av LUS- och SUS-scheman (Läsutvecklings- respektive Skrivutvecklingsscheman), samtal och olika prov.

För att ytterligare stärka elevernas positiva utveckling ses hälsa och motion som en viktig del av skolans arbete.

Få, men tydliga, regler är viktigt. Vi lever tillsammans på Viby med följande regler:

  • Du får inte störa någon under lektionstid.
  • Vuxna på skolan ska finnas tillgängliga för elever och föräldrar.
  • Vi ska visa respekt för alla på skolan och för våra regler.
  • Vi bär inte ytterkläder vid inomhuslektion eller i matsalen.
  • Vi ska använda vårt sunda förnuft.
  • Skolans arbete följer svensk läroplan och planeras efter samt mäts mot läroplanens mål i alla ämnen. Kunskaper ska visas skriftligt eller muntligt.
  • Arbetet betygsätts efter det att eleven uppnått de mål som vi arbetat mot. De nationella proven har en väsentlig betydelse för hur vi betygsätter basämnena.
  • Du får inte ha mobiltelefon under skoldagen, skall lämnas hemma eller lämnas in på morgonen.