Rastverksamhet

Eleverna i F1-5 har rast ute på skolgården året om.

Exempel på lekar som eleverna tycker om är Under örnens vida vingar, Pepparkakskull och Vad är klockan herr Lejon?

På Vibys skolgård finns också andra möjligheter för eleverna att aktivera sig, vi kan till exempel spela basket, bandy eller andra bollspel, leka i sandlådan, gunga eller leka med twistband.

Varje rast finns även flera rastvakter ur den ordinarie personalen på skolgården enligt ett fastlagt rastvaktschema.