Sök hit

Om du vill att ditt barn ska börja i F1:an på Viby kontaktar ni oss via mail,.
Vi behöver barnets namn och födelsedatum samt adress och målsmäns kontaktuppgifter.

Ett barn vars äldre syskon redan är elev på Viby har förtur.

Samma kösystem gäller om en elev vill byta till en högre årskurs i Viby friskola.

Det är möjligt att byta till vår skola mitt under ett läsår.

Varje år har Norrtälje kommun en officiell skolvalsprocess som gäller elever som ska börja i förskolan (F1) eller val till årskurs 7.