Survival camp

För eleverna i årskurs 7-9 ordnas varje vår ett läger under namnet Survival camp.

Lägret är frivilligt och de 24 platserna går i första hand till 9:orna. De flesta brukar välja att vara med. Lägret pågår i ett och ett halvt dygn, och brukar påbörjas genom att eleverna en fredagsmorgon vandrar till lägerplatsen med olika uppgifter längs vägen. Dessa uppgifter kan till exempel bestå av orientering, paddling, hantering av nödsituationer eller samarbetsövningar. Eleverna tillryggalägger upp till 2 mil under dagen. På eftermiddagen kommer de fram och kan njuta av naturen och varandras sällskap kring lägerelden. Vi lagar mat och bygger upp vindskydd, hugger ved etc. Efter övernattning, där vi turas om att vara eldvakt, vaknar vi till fåglarnas kvittrande och äter frukost tillsammans innan vi river lägret. Sedan bär det av mot närmaste busshållplats och den välförtjänta vilan hemma.